અમારો સંપર્ક કરો

દયુ સિંચાઈ જૂથ

દયુ, શબ્દનું પાણી બચાવો!

દયુ સિંચાઈ જૂથ

દયુ, શબ્દનું પાણી બચાવો!

સરનામું

C911, 2જો માળ, હેહુઆ મિંગચેંગ બિલ્ડીંગ, નંબર 7 જિયાંગુઓમેન સાઉથ સ્ટ્રીટ, ડોંગચેંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ, બેઇજિંગ

ઈ-મેલ

ફોન

+86-10-63563700

+86-15022658896

તમારો સંદેશ છોડો

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો

તમારો સંદેશ છોડો

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો