ડેયુ પર્યાવરણ

dayudayu (5)

5. DAYU પર્યાવરણ

તે ગ્રામીણ ઘરેલું ગટરની સારવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, સુંદર ગામડાઓના નિર્માણમાં સેવા આપે છે અને જળ સંરક્ષણ અને ઉત્સર્જન ઘટાડીને કૃષિ પ્રદૂષણને હલ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.


તમારો સંદેશ છોડો

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો