ડાયુ સ્માર્ટ વોટર

dayudayu-6

6. DAYU સ્માર્ટ વોટર સર્વિસ

રાષ્ટ્રીય જળ સંરક્ષણ માહિતીકરણની વિકાસની દિશામાં નેતૃત્વ કરવા માટે કંપની માટે તે એક મહત્વપૂર્ણ સમર્થન છે.DAYU સ્માર્ટ વોટર જે કરે છે તેનો સારાંશ "સ્કાયનેટ" તરીકે કરવામાં આવે છે, જે સ્કાયનેટ કંટ્રોલ અર્થ નેટ દ્વારા "અર્થ નેટ" જેવા કે જળાશય, ચેનલ, પાઇપલાઇન વગેરેને પૂરક બનાવે છે, તે શુદ્ધ સંચાલન અને કાર્યક્ષમ કામગીરીને અનુભવી શકે છે.


તમારો સંદેશ છોડો

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો